Pages Menu

Categories Menu

Posted by on kwi 29, 2012 in Turystyka |

Kultura i zaufanie

W kontaktach międzyludzkich zaufanie jest wartością niezwykle ułatwiającą życie i czyniącą je radośniejszym i bardziej optymistycznym. W społeczeństwie wzajemne zaufanie trzeba sobie wypracować, nie przychodzi ono z dnia na dzień ani na zawołanie. Poza tym odpowiedzią na zaufanie z jednej strony powinna być uczciwość i kultura z drugiej . Przykład można znaleźć w branży turystycznej. Wiadomo, ze urlopowe kwatery, takie jak apartamenty Władysławowo pozostają przez czas pobytu gości pod ich pieczą. Właściciel ma do nich zaufanie i nie przychodzi co chwilę kontrolować, czy czegoś nie niszczą ani nie kradną. Opuszczenie apartamentu przez  wyjeżdżających gości odbywa się często po prostu tak, że wrzucają klucze do skrzynki na listy i nikt ich nie sprawdza, czy nie wywożą lodówki bądź telewizora. Takie zaufanie ze strony właściciela powinno znaleźć odzew w postaci pozostawienia przez gości apartamentu w idealnym porządku, z grubsza w stanie, w jakim był w momencie ich wprowadzanie się. Gdy coś się uszkodzi, kultura i odpowiedzialność każe szkodę wyrównać według życzenia właściciela.